Project
Afgesloten
2012

Evaluatie van casemanagement dementie, 2009-2012

Duur: dec 2009 - mrt 2012

Achtergrond
Uiterlijk 2011 moet (een vorm van) casemanagement deel uitmaken van het totale aanbod van samenhangende dementiezorg (vlgs. VWS). Vanuit het veld bestaat een behoefte aan onderzoek naar casemanagement.

Doel
Inzicht geven in hoe casemanagement bij dementie in de praktijk vorm gegeven wordt, wat de implementatievoorwaarden zijn, de succes- en faalfactoren, de effecten en kosten versus baten.

Methode
Het onderzoek vindt plaats onder 14 perifere netwerken dementie. We doen:
- Vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers
- Kosten-baten analyses (kostengegevens over de uitvoering van casemanagement en over zorggebruik)
- Focusgroepen met mantelzorgers, huisartsen, casemanagers en regionale projectleiders

Resultaat
Online-factsheets, artikelen, openbaar eindrapport, invitational conference.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Nationaal Progamma Ouderenzorg
Projectpartners
Trimbos-instituut; Alzheimer Nederland; ActiZ; Geriant; Zorginstituut Nederland