Afgesloten
2015

Evaluatie van de beleidswijziging omtrent de vergoeding van hoortoestellen, 2013-2015

Duur: jul 2013 - jun 2015

Achtergrond
Vanaf 2013 zijn een nieuw vergoedingensysteem en de ‘functiegerichte verstrekking’ van hoortoestellen ingevoerd. Het doel is om de marktwerking en doelmatigheid in de hoortoestellenbranche te vergroten.

Onderzoeksvraag
Hebben de beleidswijzigingen de beoogde effecten op de door cliënten ervaren kwaliteit van de hoorzorg en het hoortoestel en op de betaalbaarheid van de hoorzorg?

Methode
Het NIVEL bekijkt de gevolgen van de beleidswijzigingen voor hoortoesteldragers op basis van data verzameld met de CQI Audiciens en CQI Hoortoestellen. De ervaringen van hoortoesteldragers voor en na de beleidswijziging worden vergeleken.
Ecorys evalueert de financiële gevolgen van de beleidswijzigingen op basis van desk research en de analyse van bestaande gegevens (CQI data en informatie over uitgaven aan hoorzorg).

Resultaat
Het project leidt tot inzicht in de effecten van het nieuwe beleid omtrent de vergoeding en verstrekking van hoortoestellen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor zorgverzekeringen (CVZ)
Projectpartners
Ecorys