Afgesloten
2014

Evaluatie van de handhavingschema's van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 2013-2014

Duur: mrt 2013 - mrt 2014

Achtergrond
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan verschillende maatregelen nemen om zorgaanbieders die onverantwoorde zorg verlenen te corrigeren, te beboeten, te stoppen of te straffen. Hierbij moeten inspecteurs zich laten leiden door handhavingsschema’s.

Onderzoeksvraag
Hoe bruikbaar, betrouwbaar en valide zijn deze handhavingsschema’s van de IGZ?

Methode
De mixed-methods strategie die wordt gebruikt omspant een literatuurstudie, documentenanalyse, interviews met sleutelfiguren, een focusgroepsgesprek, dossierbeoordelingen en een enquête.

Resultaat
De handhavingsschema’s worden geëvalueerd en er worden eventuele suggesties ter verbetering van de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of validiteit gedaan.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw