Publicatie

Publicatie datum

Zelfbeschikking en publieke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor de WPG en WBO: empirische deelstudie.

Borghuis, J., Bomhoff, M., Friele, R.D. Zelfbeschikking en publieke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor de WPG en WBO: empirische deelstudie. In: Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg. Den Haag: ZonMw, 2013. p. 154-170.
Lees online
In de juridische deelstudie zijn de betekenis en implicaties van zelfbeschikking binnen de juridische kaders voor publieke gezondheidszorg besproken. In deze empirische deelstudie kijken wij naar hoe er in de praktijk van screening en vaccinatie invulling wordt gegeven aan zelfbeschikking, meer in het bijzonder de eis van informed consent. Ook kijken wij naar de uitgangspunten op basis waarvan beperkingen van de zelfbeschikking acceptabel worden bevonden.