Afgesloten
2018

Haalbaarheid van verbetering van vroegopsporing chronische nierschade, 2017-2018

Duur: november 2017 - maart 2018

Achtergrond
Chronische nierschade (CNS) komt veel voor, en geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een verminderde levensverwachting. Voor veel groepen geldt dat tijdige diagnostiek en vroege behandeling van CNS van belang is om het optreden van de nadelige effecten van CNS uit te stellen, te vertragen of zelfs te voorkomen.

Onderzoeksvraag
Hoe kan de vroege opsporing van chronische nierschade verbeterd worden.

Methoden
Literatuuronderzoek, richtlijnenonderzoek, focusgroepen.

Resultaat
Inzicht in of en hoe de vroege opsporing van chronische nierschade verbeterd kan worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting