Project
Afgesloten
2018

Hulpmiddelen bij het maken van een keuze voor een zorgverzekering, 2018

Duur: mrt - okt 2018

Doel
Dit onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de vergoeding van hulpmiddelen, eigen bijdragen bij hulpmiddelen en de rol die hulpmiddelen spelen bij de keuze van een zorgverzekering.

Methode
We verzamelen data over het gebruik en de vergoeding van hulpmiddelen bij zorg, afkomsitg uit het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel en het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Resultaat
Een rapport en de verworven inzichten.