Afgesloten
2019

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): verwachtingen en wensen anno 2019, een Burgerplatform

Duur: jan - juni 2019

Achtergrond
De samenleving vraagt om een transparante overheid die afwegingen, keuzes en resultaten inzichtelijk maakt. Als Nederlandse overheidsinstantie, die het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg, medische producten en jeugdhulp verzorgt, geeft de IGJ hier gehoor aan door steeds meer openheid te geven over haar werkwijze en de resultaten van het toezicht openbaar te maken. Daarnaast wil de IGJ burgers meer betrekken bij het toezicht door hen beter te informeren en naar hun input te luisteren, instellingen te stimuleren hun patiënten/ cliënten meer te betrekken en patiënten, cliënten, familie en naasten te ondersteunen bij klachten of vragen over de zorg.

Doel
Om te achterhalen wat burgers van de IGJ weten en verwachten heeft het Nivel in samenwerking met de IGJ een Burgerplatform georganiseerd.

Werkwijze
De achttien deelnemers is expliciet gevraagd om zonder voorbereiding naar de bijeenkomst te komen. In een interactieve bijeenkomst gaven achttien burgers, middels drie opdrachten, aan wat hun verwachtingen en wensen zijn van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Resultaat
Een verslag met een korte samenvatting van het Burgerplatform. Het aantal deelnemers is te klein om een uitspraak te kunnen doen of deze inzichten representatief zijn, maar geeft een indicatie hoe burgers over de inspectie en haar werkzaamheden denken.