Project
Afgesloten
2018

INTEGRATE: (kosten)effectiviteit van geïntegreerde cardiometabole risicoschatting en behandeling in de huisartsenpraktijk, 2013-2018

Duur: mrt 2013 - sept 2018

Achtergrond
Er is een toename van het aantal cardiometabole aandoeningen. Screening en goede (preventieve) behandeling is vereist om goede kwaliteit van leven van de patiënt te behouden en de kosten van de zorg te beperken.

Onderzoeksvraag
Wat is de (kosten)effectiviteit van een geïntegreerd cardiometabole screening- en behandelingsprogramma in de huisartsenpraktijk?

Methode
Gerandomiseerde trial in 60 huisartsenpraktijken. Patiënten zonder cardiometabole aandoeningen worden gescreend op risicofactoren en bij hoogrisicopatiënten volgt (preventieve) behandeling met als doel preventie van cardiometabole aandoeningen. Verschillen tussen risicofactoren op baseline en na een jaar follow-up worden gebruikt om de (kosten)effectiviteit vast te stellen. Jaar 1 (2013) is een voorbereidingsjaar. Dataverzameling start in jaar 2 (2014).

Resultaat
jaarlijkse publicaties met de bevindingen
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw; Innovatiefonds Zorgverzekeraars; Lekker Lang Leven (samenwerkingsprogramma van de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting)
Projectpartners
Julius Centrum / UMC Utrecht