Publicatie

Publicatie datum

De impasse van het cardiometabool preventieconsult.

Hollander, M., Stol, D., Badenbroek, I., Nielen, M., Wit, N. de, Schellevis, F. De impasse van het cardiometabool preventieconsult. Huisarts en Wetenschap: 2014, 57(6), 290-291
Lees online
De zorg voor cardiometabole aandoeningen in de eerste lijn is over het algemeen goed georganiseerd met up-to-date zorgstandaarden en ketenzorg voor onder andere diabetes mellitus en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Vaak wordt deze zorg gecombineerd met programma’s voor het verbeteren van de leefstijl. De zorg voor patiënten met een cardiometabole ziekte is onomstreden, maar de implementatie van preventie en vroegopsporing van cardiometabole aandoeningen is nog controversieel. (aut.ref.)