Afgesloten
2014

Inzet variabiliseringsgelden 2014 ter stimulering van een goede verslaglegging in huisartsenpraktijk: aanpak gegevensverzameling en evaluatie, 2014

Duur: jan - dec 2014

Achtergrond
Uitwisseling van medische informatie via elektronische patiëntendossiers (EPD’s) kan de patiëntveiligheid ten goede komen. Voor de besteding variabiliseringsgelden 2014 hebben Zorgverzekeraars en de LHV daarom op opnieuw aangegeven te willen inzetten op verbetering van de registratie in het elektronisch patiëntendossier. Huisartsen die aan een bepaald criterium voldoen, kunnen aanspraak maken op deze zogenaamde variabiliseringsgelden.

Onderzoeksvraag
In hoeverre leidt de inzet van de variabiliseringsgelden tot verbetering van de dossiers?

Werkwijze
Bij praktijken die deelnemen aan NIVEL zorgregistraties eerste lijn zal worden nagegaan in hoeverre de inzet van de variabiliseringsgelden leidt tot verbetering van de dossiervorming.

Resultaat
Een schriftelijke rapportage en publicatie over de effecten van de inzet van de variabiliseringsgelden 2014 op de kwaliteit van huisartsendossiers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)