Afgesloten
2019

Inzicht in de stijging van het aantal euthanasiegevallen in de periode 2004-2018

Duur: jan - dec 2019

Achtergrond
De afgelopen 15 jaar is er in Nederland een stijging geweest van het aantal euthanasiegevallen. Vanwege de vele factoren die op deze ontwikkeling van invloed kunnen zijn geweest, is niet meteen duidelijk hoe hier het beste zicht kan worden gekregen.

Doel
Het Nivel biedt, in opdracht van VWS, biedt inzicht in de reeds beschikbare wetenschappelijke gegevens en andere bronnen van informatie over euthanasie die onderzocht kunnen worden.

Resultaat
De inzichten met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal euthanasiegevallen, de huidige kennislacunes en aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek die uit dit literatuuronderzoek komen zal VWS gebruiken om een eventuele tweede en verdiepende fase van dit onderzoek voor te bereiden en de doelmatigheid hiervan te vergroten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS