Start
november 2023

Inzicht in voorkeuren en wensen van basisartsen na het afronden van de opleiding geneeskunde

Duur: nov 2023 - mei 2024

Achtergrond

Het Capaciteitsorgaan brengt eens in de drie jaar ook een advies uit over de benodigde instroom aan studenten in de initiële opleiding geneeskunde. Doel hiervan was altijd te waarborgen dat er voldoende basisartsen worden opgeleid om de geadviseerde instroom in de erkende medische vervolgopleidingen te kunnen realiseren. 

Om in de toekomst de raming zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is er extra inzicht nodig in de voorkeuren van basisartsen voor hun loopbaan na de opleiding geneeskunde en in de voorkeuren van werkgevers met betrekking tot de inzet van basisartsen.

Doel 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht krijgen in de voorkeuren en wensen van basisartsen na het afronden van de opleiding geneeskunde. Vragen hierbij zijn of men basisarts wil blijven of niet, en welke overwegingen  hierbij een rol spelen.

Methode

Voor dit onderzoek is er een vragenlijst uitgezet onder alle basisartsen. Daarnaast zijn er ter voorbereiding op de vragenlijst focusgroepen gehouden met verschillende groepen van basisartsen en hun werkgevers.

Resultaat

De resultaten zullen worden beschreven in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
Projectpartners
Capaciteitsorgaan