Afgesloten
2012

Kennishiaten binnen de fysiotherapie: overzicht van prioriteiten voor onderzoek, 2011-1012

Duur: apr 2011 - mrt 2012

Achtergrond
Voor de ontwikkeling van het vak, de positie in de zorg en de vergoeding van de fysiotherapeutische zorg is het van belang dat het fysiotherapeutisch handelen evidence based is. Er is veel onderzoek verricht, maar er blijven ook kennishiaten bestaan. Voor fysiotherapeuten, wetenschappers, subsidie-verstrekkers en beleidsmakers is een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen met betrekking tot de huidige en toekomstige fysiotherapie relevant.

Doel
Doel van dit onderzoek is verkrijgen van aanbevelingen over richting en prioritering van onderzoek in de fysiotherapie, in relatie tot mogelijke toekomstscenario’s.

Methode
Een quick scan van de onderzoeksliteratuur vanaf 2000 en een Delphi studie. De Delphi studie bestaat uit drie delen:
1) een open vragenlijst naar experts waarin hen gevraagd wordt naar prioriteiten op het gebied van onderzoek binnen de fysiotherapie;
2) een tweede, gestructureerde vragenlijst gebaseerd op de gevonden literatuur en de uitkomsten van de eerste vragenlijst, waarin gevraagd wordt prioriteit binnen de verzamelde onderwerpen aan te geven; 3) een expertmeeting waarin de resultaten in het licht van mogelijke toekomstscenario’s worden besproken.

Resultaat
Een overzicht van de onderzoeksprioriteiten ingedeeld per deelgebied, thema en toekomstige strategische keuzes/maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF)
Projectpartners
VUmc