Afgesloten
2009

Klachten over de gezondheidszorg: ervaringen van patiënten, 2008-2009

Duur: jul 2008 - sept 2009

Achtergrond
Dit project richt zich op de vervolgervaringen van patiënten die (wellicht) vermijdbare schade hebben opgelopen van een behandeling in de gezondheidszorg. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de mensen die een klacht indienen bij een klachtencommissie na afloop vindt dat hen geen recht is gedaan. Ook onder de mensen die gelijk hebben gekregen zegt een kwart dat hen geen recht is gedaan. Ze hadden een excuus van de betrokken arts willen horen of willen weten op welke manier het ziekenhuis ervoor zorgt dat de problemen die zij zijn tegengekomen zich niet meer voordoen. Die excuses hebben ze niet gehad en ook zijn ze niet geïnformeerd over de vervolgacties van het ziekenhuis. Uit signalen van organisaties van mensen die het slachtoffer zijn van medisch handelen zoals Nevemedis blijkt dat velen zich in de kou voelen staan. Een weerkerend element in de vaak schrijnende verhalen is het gebrek aan begrip en erkenning en het uitblijven van een adequaat aanbod, zoals een second opinion of een herstelbehandeling. Ook vertellen zij van mensen die het gevoel hebben dat zij op een zwarte lijst staan, waardoor artsen niet meer bereid zijn hen te helpen.

Doel
Inzicht in de aard en omvang van de vervolgervaringen van patiënten met klachten over de gezondheidzorg

Methode
1. Een kwalitatieve fase
2. Een kwantitatieve fase
3. Een beleidsvoorbereidende fase

Resultaat
Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van mensen met een klacht over de gezondheidszorg. Centraal staat hun verhaal, hoe het hen is vergaan. Het onderzoek geeft inzicht in de vraag hoe vaak bepaalde ervaringen voorkomen, wat de gevolgen hier van zijn voor mensen met een klacht en wat de factoren zijn die van invloed zijn op het ontstaan van negatieve of positieve ervaringen met de manier waarop op een klacht wordt gereageerd. Deze resultaten worden besproken in een invitational conference gericht op het verbeteren van de manier waarop met klachten wordt omgegaan. Daarnaast worden de resultaten gepubliceerd in een rapport en in een wetenschappelijk artikel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS - Fonds PGO
Projectpartners
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF); Nederlandse Vereniging van Medische Dissidenten (Nevemedis)