Project
afgesloten

Klantwensen voor informatie en dienstverlening over de Wet Langdurige Zorg door het Zorgkantoor.

Sinds 2015 dragen Zorgkantoren verantwoording voor het uitvoeren van de Wet langdurige zorg. Deze nieuwe constructie is voor klanten vaak onbekend. Om een goede dienstverlening aan te bieden is inzicht nodig in de behoeften die klanten hebben en de belemmeringen die zij nu ervaren bij het krijgen van langdurige zorg.

Welke gaps en fricties ervaren klanten in de nu aangeboden informatie en dienstverlening door het Zorgkantoor?

Focusgroep gesprekken en vragenlijstonderzoek onder klanten van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Bij dit proces worden vooraf aangestelde experts betrokken als klankbord.

Dit onderzoek geeft inzicht in de behoeften die de klanten van het Zorgkantoor hebben op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening, en in de belemmeringen die zij nu ervaren in het verkrijgen van langdurige zorg. Resultaten tonen aan wanneer, op welke manier en van wie klanten informatie nodig hebben, en of de huidige informatievoorziening en dienstverlening duidelijk, tijdig en naar wens is.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Cooperatie VGZ
In dit project werken we samen met
Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars/Open Universiteit (Emile Curfs)