Afgesloten
2011

Knelpunten en (bij)scholingswensen zorgverleners in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, 2010-2011

Duur: mrt 2010 - sept 2011

Achtergrond
Ruim vijf jaar geleden zijn er vanuit het NIVEL enkele onderzoeken uitgevoerd waaruit knelpunten naar voren kwamen in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sindsdien zijn er veel initiatieven geweest om de palliatieve zorg in deze sector te ondersteunen en verbeteren.

Doel
Doel is nagaan of de knelpunten en scholingsbehoeften veranderd zijn. Onderzoeksvragen:
1. Welke knelpunten ervaren artsen en leidinggevenden van andere zorgverleners in de palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking anno 2011?
2. Wat zijn wensen voor bijscholing?

Methode
Schriftelijke, voorgestructureerde vragenlijst onder artsen en leidinggevenden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Resultaat
Inzicht in de knelpunten en scholingswensen van hulpverleners met betrekking tot de palliatieve zorgverlening. Bij de ontwikkeling van scholingen en materialen kan hierop ingespeeld worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Fonds Sluyterman van Loo