Project
afgesloten

Knelpuntenanalyse verpleegkundig en verzorgend handelen bij compressietechnieken

Duur: aug 2020 - mei 2021

Verpleegkundigen en verzorgenden lijken behoefte te hebben aan meer houvast bij de toepassing van compressietechnieken, waaronder het veel toegepaste zwachtelen.

Doel
Inzicht in knelpunten in het verpleegkundig en verzorgend handelen bij compressietechnieken. Dit resulteert in een concreet advies aan beroepsvereniging V&VN hoe zij de onderzochte knelpunten het best kan adresseren.

Methode
We starten met een internationaal literatuuronderzoek naar de knelpunten. Vervolgens gaan we ongeveer 15 interviews afnemen met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, medici en fysio- en huidtherapeuten. Daarnaast wordt een survey uitgezet onder een landelijke, sector overstijgende steekproef van ongeveer 1500 verpleegkundige en verzorgenden professionals. In een focusgroep worden opgehaalde knelpunten besproken en oplossingsrichtingen geïnventariseerd.

Resultaat
We verwachten een openbaar rapport, een infographic en een mondelinge presentatie voor V&VN.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw programma ‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging’