Afgesloten
2012

Kwaliteit van het elektronisch patiëntendossier van huisartsen: eerste meting EPD-scan regio Twente, 2010-2012

Uitwisseling van gegevens in elektronische patientendossiers van husiartsen vindt op grote schaal plaats. Over de volledigheid en kwaliteit van die gegevens is weinig bekend.

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van huisartsen EPDs en hoe is die te verbeteren.

Extractie van gegevens uit HISsen op verschillende momenten.

Inzicht in de kwaliteit van registreren in het HIS en de factoren die daarop van invloed zijn. Welke vorm van ondersteuning helpt? Wat zijn verschillen tussen computersystemen van huisartsen? Hoe kunnen die verbeterd worden?
Dit project wordt gesubsidieerd door
Huisartsendienst Twente Oost