Project
afgesloten

Kwaliteitsindicatoren voor vier ketens in de acute zorg

Doelstellingen van het project zijn (1) uitbreiding van de bestaande concept basisset met name waar het gaat om schakel- en overdrachtsmomenten, (2) verbetering van de bestaande concept basisset voor vier acute zorgketens, (3) het voorbereiden van landelijke implementatie van de vier indicatorensets via een veldtest, (4) vaststelling van de definitieve indicatorensets en het aanbieden van een werkwijze voor landelijke toepassing.
Drie onderzoeksvragen worden beantwoord. (1) op welke wijze kan de huidige set van ketenindicatoren worden verbeterd. (2) Hoe kan de verbeterde set van ketenindicatoren landelijk en duurzaam worden geïmplementeerd in alle ROAZ-regio’s? (3) Hoe kan het proces van dataverzameling met betrekking tot de prestatie-indicatoren in technische zin zo efficiënt mogelijk worden ingericht?
Het plan van aanpak voorziet in een combinatie van deskresearch, gesprekken met experts en sleutelpersonen, consensusconferenties en een veldtest.
Een geoptimaliseerde set indicatoren voor vier acute zorgketens, inclusief implementatiemodel en een ‘webtool’ voor registratie en terugkoppeling van de indicatoren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)