Afgesloten
2018

Leren van calamiteiten in ziekenhuizen: de meerwaarde van ziekenhuisoverstijgende analyse, 2017-2018

Duur: okt 2017 - mrt 2018

Achtergrond
In elk ziekenhuis treedt jaarlijks een aantal calamiteiten in de patiëntenzorg op. Door de informatie over deze calamiteiten met elkaar te delen kunnen mogelijke patronen worden herkend in het ontstaan van calamiteiten, waar alle ziekenhuizen van kunnen leren.

Doel
We onderzoeken welke nieuwe, andere inzichten worden opgedaan bij een ziekenhuisoverstijgende analyse van calamiteiten ten opzichte van een calamiteitenanalyse in één individueel ziekenhuis.

Methode
We gebruiken casuïstiek van antistolling / tromboseprofylaxe.

Resultaat
- We geven in eerste instantie antwoord op de vraag of, wat en mogelijk hoe ziekenhuizen kunnen leren van het delen van calamiteiten gerelateerd aan antistolling.
- Daarnaast delen we de inzichten uit onze extra onderzoeksvraag over hoe een gezamenlijk analysekader voor het delen en analyseren fan calamiteiten op ziekenhuisoverstijgend niveau eruit zou kunnen zien.

De resultaten worden in een rapportage openbaar gepubliceerd. De resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele ziekenhuizen of casuïstiek.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)