Publicatie

Publicatie datum

Leren van calamiteiten in de ziekenhuiszorg: welke nieuwe inzichten komen naar boven bij een ziekenhuisoverstijgende analyse van calamiteiten?

Smits, M., Langelaan, M., Groot, J. de. Leren van calamiteiten in de ziekenhuiszorg: welke nieuwe inzichten komen naar boven bij een ziekenhuisoverstijgende analyse van calamiteiten? Utrecht: Nivel, 2018. 41 p.
Download de PDF
Of ziekenhuizen kunnen leren van elkaar calamiteiten, daar zijn calamiteitenonderzoekers en bestuurders van Nederlandse ziekenhuizen het wel over eens. De analyse en openbaarmaking geschiedt bij voorkeur op geaggregeerd niveau. Op die manier wordt de belangrijkste voorwaarde voor het open delen van informatie uit calamiteiten, namelijk anonimiteit, voldoende gewaarborgd.

De toegevoegde waarde van het analyseren van meerdere calamiteiten van verschillende ziekenhuizen is dat het onderliggende patronen laat zien die niet naar voren komen tijdens een analyse van één calamiteit binnen één ziekenhuis. Dit geeft meer urgentie om samen met elkaar te werken aan verbetermaatregelen of verder onderzoek te doen naar bepaalde thema’s.