Afgesloten
2018

Leren van patiënten: het gebruik van klachten ter agendering en prioritering van thema’s, 2018

Duur: jan 2018 - sept 2018

Achtergrond
Zorginstituut Nederland is continu op zoek naar manieren en methoden om de burger te betrekken bij de agendering en uitvoeren van haar taken. Het zorginstituut is benieuwd of uit klachten van patiënten ook input kunnen leveren voor deze Meerjarenagenda.

Onderzoekvraag
In hoeverre kunnen we leren van klachten binnengekomen bij diverse instanties ter prioritering van thema’s voor de Meerjarenagenda van het Zorginstituut?

Methode
Voor deze kennissynthese baseren we ons primair op gepubliceerde onderzoeksgegevens en informatie op websites, zo mogelijk aangevuld met voorbeelden uit bestaande (en in de toekomst ook beschikbare) registraties van klachten.

Resultaat
Een kennissynthese over wat er bekend is over leren van klachten en een eerste analyse van wat er uit klachten te leren valt tbv de Meerjarenagenda van het Zorginstituut

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland