Afgesloten
2012

Meerwaarde van actieve patiëntparticipatie in eindgesprek met de zorgverlener over het erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker, 2011-2012

Duur: jan 2011 - dec 2012

Achtergrond
Eerste gesprekken met patiënten over het meedoen aan erfelijkheidsonderzoek ivm borstkanker verlopen standaard stroef en weinig interactief. In afsluitende gesprekken worden onder andere adviezen gegeven voor regelmatige controle. Daarbij is het wenselijk dat de patiënten vertellen over ervaren risico’s, hun intentie tot regelmatige borstcontrole en hun ideeën over het informeren van familieleden. Het is onbekend is of zij in deze gesprekken daadwerkelijk actiever participeren dan in de eerdere gesprekken.

Onderzoeksvragen
1.Wat is de mate van interactiviteit in afsluitende gesprekken voor erfelijkheidsonderzoek ivm borstkanker tussen zorgverlener en patiënt (adviesvrager)?
2.Wat is de invloed van interactiviteit op de risicoperceptie van de adviesvrager en de mate waarin advies over vroegpsporing van kanker wordt opgevolgd?

Methode
Analyse van video-observaties en vragenlijstdata van afsluitende gesprekken van 129 adviesvragers voor erfelijkheidsonderzoek i.v.m. borstkanker. Voor de screening in het afgelopen jaar (2011) worden vragenlijstdata vergeleken met medische dossiers. Video-opnames worden onder andere gescoord op interactiviteit.

Resultaat
Uitkomsten hebben relevantie voor ontwikkelen van richtlijnen voor adviesgevers betreffende de mate waarin met adviesvragers actief gesproken moet worden over hun risicoperceptie, intentie tot screening en communicatie met familieleden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
Projectpartners
Afdeling Medische Genetica, UMC Utrecht