Afgesloten
2023

Mensen met ongeneeslijke kanker: psychosociale behoeften, seksualiteit en intimiteit

Duur: jun 2020 - mei 2023

Achtergrond

Bij ongeneeslijk zieke mensen vinden verpleegkundigen het vaak moeilijk om psychosociale problemen te bespreken en daar vervolgens geschikte begeleiding bij te geven. Het is voor hen extra moeilijk om eventuele problemen rondom intimiteit en seksualiteit te bespreken.

Doel

Het verbeteren van gesprekken over psychosociale problemen van ongeneeslijk zieke kankerpatiënten, inclusief problemen rondom intimiteit en seksualiteit.

Methode

Binnen participatief actie-onderzoek leren zorgverleners in (poli)klinische ziekenhuissettingen en in de thuiszorg het gespreksmodel PLISSIT te gebruiken. Het model biedt een gestructureerde manier om vragen over en problemen met intimiteit en seksualiteit te bespreken. Om gesprekken over psychosociale problemen in het algemeen te bespreken, kan de Lastmeter ondersteuning bieden. Verpleegkundigen en andere betrokken zorgverleners worden in dit project getraind in gecombineerd gebruik van PLISSIT en Lastmeter.
De training en overige implementatie-activiteiten rondom de gecombineerde interventies (PLISSIT en Lastmeter) worden ontwikkeld in samenwerking met verpleegkundigen, andere zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten.

Evaluatie

Voor de evaluatie van de gecombineerde interventies worden verschillende methoden gebruikt: interviews, dossieranalyse en online vragenlijstonderzoek onder betrokken zorgverleners en patiënten. Verwacht wordt dat gebruik van de gecombineerde interventies zorgverleners beter toerust om gesprekken te voeren over psychosociale behoeften en daar vervolgens geschikte interventies bij te kiezen.

Resultaten

De resultaten zullen worden gepubliceerd in vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Palliantie
Projectpartners
Amsterdam UMC, locatie VUmc