Afgesloten
2017

Monitor Effecten publiciteitscampagne depressie 2016

Duur: jul 2016 - mrt 2017

Achtergrond
Het ministerie van VWS start eind september 2016 een brede publiekscampagne met als doel depressie makkelijker bespreekbaar te maken. In 2016 richt de campagne zich vooral op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18). Het is van belang om de instroom van patiënten nauwkeurig te monitoren, om te voorkomen dat door een extra toestroom, mensen met hun mogelijke hulpvragen niet goed terecht kunnen.

Onderzoeksvraag
Heeft de publicitietscampagne depressie van VWS invloed op de patienteninstroom in de huisartsenpraktijken?

Methode
We beantwoorden deze vraag met de morbiditeitsdata die in NIVEL Zorgregistraties wekelijks worden verzameld. De morbiditeit is geclassificeerd in de International Classification of Primary Care Van iedere afzonderlijke diagnose is het mogelijk per week het aantal gerapporteerde gevallen per 100.000 ingeschreven patiënten te geven.

Resultaten
Op basis van deze data kunnen we van afzonderlijke symptomen en stoornissen uitmaken of deze per week eind september meer of minder zijn gepresenteerd dan in verschillende perioden daarna (tot 26 december). Er wordt specifiek gekeken naar de verandering in de instroom van jonge vrouwen en adolescenten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ministerie van VWS