Publicatie

Publicatie datum

Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk.

Beurs, D. de, Hooiveld, M. Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 10 p.
Download de PDF
Het ministerie van VWS initieerde eind september 2016 een brede publiekscampagne om depressie makkelijker bespreekbaar te maken. De campagne richtte zich vooral op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18). De campagne had het doel om deze doelgroep meer bewust te maken van mogelijke depressieve gevoelens, en depressie beter bespreekbaar te maken. Een mogelijke bijwerking van de campagne zou kunnen zijn dat zich meer patiënten met psychische klachten bij de huisarts melden. Dit zou voor overbelasting van huisartsen en de POH-GGZ kunnen leiden, en mogelijk ook dat dat mensen met hun hulpvragen niet goed terecht zouden kunnen. Om op tijd een (te grote) extra toestroom binnen de huisartsenpraktijk te kunnen signaleren, heeft VWS de instroom van patiënten vanaf de start van de campagne per week laten monitoren door het NIVEL.