Afgesloten
2013

Monitor Langdurige zorg 2013

Aanleiding

Aanleiding is de hervorming van de Langdurige Zorg.

Doelen

De strategische beleidsdoelen zijn:

  1. verbeteren van de kwaliteit van zorg
  2. vergroten van de betrokkenheid in de samenleving bij de zorg
  3. financiële houdbaarheid van de langdurige zorg.

Onderzoeksvragen

Hoe kunnen de beleidsdoelstellingen worden gemonitord: welke uitkomstmaten zijn relevant, wat wordt er al geregistreerd en wat is nog nodig? Primair is wat de hervormingen van de langdurige zorg voor de burgers betekenen.

Methode

Inventarisatie van lopende registraties, relevante indicatoren/uitkomstmaten en hiaten in kennis.

Resultaat

Rapport: Monitor Langdurige Zorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS