Project
afgesloten

Monitor Overheveling Fertiliteitshormonen

Per 1 januari 2014 worden fertiliteitshormonen overgeheveld van de extramurale aanspraak ‘farmaceutische zorg’ naar de ziekenhuisaanspraak ‘geneeskundige zorg’. Het NIVEL monitort de gevolgen voor patiënten
Welke gevolgen ondervinden patiënten van de overheveling van fertiliteitshormonen van de extramurale aanspraak farmaceutische zorg naar de intramurale aanspraak geneeskundige zorg met name in termen van toegankelijkheid tot deze middelen? Zijn hierin verschillen te zien tussen patiëntgroepen en tussen ziekenhuizen?
Een online peiling onder patiënten en zorgverleners in 30 ziekenhuizen;
Een wachtkameronderzoek in vijf van deze ziekenhuizen;
Een analyse van de variatie tussen ziekenhuizen
Een overzicht van gevolgen van de overheveling voor patiënten, verschillen tussen patiëntgroepen en variatie tussen ziekenhuizen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS