Afgesloten
2015

Monitor Zorgzwaarte in de huisartsenpraktijk: impact van beleidsmaatregelen op kwetsbare oudere patiënten 2015

Duur: jan - dec 2015

Achtergrond
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg de hele extramurale AWBZ-zorg. Het is niet bekend wat de effecten hiervan zijn op de huisartsenzorg.

Onderzoeksvragen
1. Hoe kan zorgzwaarte in huisartsenpraktijk worden geoperationaliseerd?
2. Wat is het effect van de benoemde beleidsmaatregelen voor de groep kwetsbare oudere patiënten op zorgzwaarte?

Methode
Er worden meerdere aspecten van zorgzwaarte bepaald: complexiteit en intensiteit van de zorgvraag, regeltijd en mentale belasting voor de huisarts. Met deze aspecten wordt een monitor opgezet die de zorgzwaarte van kwetsbare oudere patiënten in de huisartsenpraktijk laat zien vanaf januari 2013 tot minimaal eind 2016.

Resultaat
Het resultaat van dit onderzoek is een monitor zorgzwaarte op basis van EPD-registratie. Resultaten van de monitor worden driemaandelijks gerapporteerd in de vorm van een factsheet.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)