Project
afgesloten

Multimorbiditeit en kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk

Richtlijnen en kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld per aandoening. Deze indicatoren voldoen niet bij multimorbiditeit. In zo’n geval is het navolgen van richtlijnen niet altijd haalbaar of wenselijk.

Het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk

Met behulp van het Landelijke Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) zullen nieuwe indicatoren worden ontwikkeld en gevalideerd

Een set kwaliteitsindicatoren voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenzorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nivel
In dit project werken we samen met
IQ Healthcare, Prof. G. Wester, Dr. J Braspenning