Afgesloten
2015

Multimorbiditeit en kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk

Duur: juli 2012 - sept 2015

Achtergrond
Richtlijnen en kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld per aandoening. Deze indicatoren voldoen niet bij multimorbiditeit. In zo’n geval is het navolgen van richtlijnen niet altijd haalbaar of wenselijk.

Doel
Het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk

Methode
Met behulp van het Landelijke Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) zullen nieuwe indicatoren worden ontwikkeld en gevalideerd

Resultaat
Een set kwaliteitsindicatoren voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenzorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nivel
Projectpartners
IQ healthcare, Nijmegen