Afgesloten
2019

Nederlandse Pediatric Early Waring Score (PEWS) (2008): ontwikkelen outcome set (COS PEWS-NL) voor veiligere zorg aan kinderen in het ziekenhuis, 2017-2019

Duur: dec 2017 - jun 2019

Achtergrond
In 2008 werd binnen het VMS-programma de uitrol van een Pediatric Early Warning Score (PEWS) in ziekenhuizen geadviseerd om zorg voor kinderen te verbeteren. Door een gebrek standaardisatie is echter een wildgroei van verschillende systemen ontstaan waarvan de gevoeligheid onbekend is en waardoor schijnveiligheid ontstaat. Het bewijs dat PEWS daadwerkelijk zorgt voor veiligere zorg ontbreekt – zeker voor algemene ziekenhuizen. Gebrek aan eenduidigheid staat verbetering in de weg.

Doel
Doel is om samen met ouders en zorgprofessionals op gestructureerde wijze een eenduidige en daarmee innovatieve core outcome set (COS PEWS-NL) te ontwikkelen die geschikt is voor gebruik in alle Nederlandse ziekenhuizen.

Methode
Validering zal plaatsvinden aan de hand van kwanitatieve en kwalitatieve methoden.

Resultaat
Eén nationaal systeem levert geweldige mogelijkheden de werkingswijze van deze systemen verder te onderzoeken en te verbeteren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Projectpartners
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); Vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN); Stichting Kind en Ziekenhuis