Profile picture for user c.wagner@nivel.nl
Prof. dr. Cordula Wagner
Voorzitter Raad van Bestuur; projectleider Patiëntveiligheid; hoogleraar 'Patiëntveiligheid', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC

Onderzoek

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nivel vind ik het belangrijk dat ons onderzoek bijdraagt aan het continue verbeteren van de gezondheidszorg voor patiënten, cliënten en burgers. Vaak gaat dat indirect door het opvullen van wetenschappelijke lacunes, door inzicht te geven in de gevolgen van beleidsmaatregelen of door het ontwikkelen van nieuwe, in de praktijk toepasbare kennis. Nivel onderzoek is maatschappelijk relevant, wetenschappelijk gedegen, verbindend en onafhankelijk. Het werk bij het Nivel is voor mij bijzonder door de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk.

Risicovolle situaties in ziekenhuizen ontstaan en mensen maken soms fouten. Het gaat erom hoe je daar als organisatie mee omgaat en hoe je de werkprocessen aanpast om te voorkomen dat jouw patiënten schade oplopen door de zorg. Als hoogleraar onderzoek ik binnen het Nivel-onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg de patiëntveiligheid in ziekenhuizen en de overdracht naar andere zorgverleners. Patiëntveiligheid over de grenzen van het ziekenhuis heen wordt de komende jaren steeds belangrijker. Het betekent nog meer samenwerking, tijd en aandacht voor de situatie van de individuele patiënt. In 2004 startten we met de eerste grote landelijke veiligheidsonderzoeken in ziekenhuizen. Sindsdien hebben ziekenhuizen zich enorm ontwikkeld en is de patiëntveiligheid als gevolg daarvan aantoonbaar verbeterd.

Publicaties

CV

Career

- Chairrman of the Board of Directors at Nivel (2016 – present)
- Professor of Patient Safety at VU University / Amsterdam University Medical Center, location VUmc (2009 – present)
- Head research center ‘Safety 4 Patients’ at Amsterdam University Medical Center, location VUmc / Amsterdam Public Health research institute (APH) (2006 – present)
- Senior lecturer in quality of care and patient safety, Department of Public and Occupational Health, VU University medical center, Amsterdam (2006 – present)

Education

2010: Oratie ‘Patiëntveiligheid. De paradox van innovatie en specialisatie’, VU University, Amsterdam
2008 - 2009: Graduate Diploma in Professional education for university lecturers, VU University
1995 - 1999: PhD Thesis ‘Implementation and Effectiveness of Quality Systems in Dutch health care organisations’, Faculty of medicine, VU University
1990 - 1994: Master of organisational and care sociology, University of Amsterdam
1985 - 1989: Diploma Physiotherapy, Organisation for higher education (cum laude)

Memberships/external committees

Member Health Council of the Netherlands (2015 – present)
Member Board of Trustees of Medirisk (2015 – present)
Member program committee ZonMw ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’ (2019 – present)
Member Board of Trustees of De Hartekamp Groep (2024 - present)

Various appointments over the last years for research projects and as an advisor for policy makers and professional groups. This comes from my large network and central position, combining scientific research and societal impact in the Netherlands.