Project
Afgesloten
2013

Nieuwe zorgvoorzieningen op Texel? Op zoek naar vormen van zorgtoerisme die tevens bijdragen aan het zorgaanbod voor de Texelaars, 2013

Duur: feb - dec 2013

Achtergrond
Eerder heeft de Gemeente Texel het ‘Verkennend Zorgplanologisch onderzoek Texel 2012’ uitgevoerd. Hierin zijn ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de toekomstige zorgbehoefte op Texel. Door vergrijzing neemt de zorgbehoefte op Texel toe en wordt de zorgvraag complexer. Tegelijkertijd bestaat het idee dat onvoldoende wordt ingespeeld op de mogelijkheden om toeristen specifieke vormen van zorg en welzijn aan te bieden.

Onderzoeksvragen
1. Hoe zien de huidige en toekomstige zorgbehoeften van de inwoners van Texel, en de toeristen die het eiland bezoeken, eruit?
2. Met welke zorg- en welzijnsdiensten kan het zorgtoerisme op Texel verder ontwikkeld en geëxploiteerd worden?

Methoden
Om de huidige en toekomstige zorgbehoeften van de inwoners van Texel en de toeristen die het eiland bezoeken te achterhalen, wordt gebruik gemaakt van bestaande databronnen (i.e. CBS, NIVEL, GGD-en en gemeenten) en worden focusgroepen met bewoners, zorgverleners en toeristen gehouden.
Om de haalbaarheid van nieuwe zorg- en welzijnsdiensten te achterhalen die het zorgtoerisme op Texel verder kunnen ontwikkelen, worden SWOT-analyse en business modelontwikkeling gebruikt.

Resultaat
Met behulp van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in mogelijk nieuwe zorgvoorzieningen op Texel en vormen van zorgtoerisme die tevens bijdragen aan het zorgaanbod voor de Texelaars.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Texel