Afgesloten
2011

Onderzoek met gegevens uit Beroepenregistraties in de zorg 2008-2011

Duur: jan 2008 - dec 2011

Achtergrond

Voor het monitoren van ontwikkelingen in het aanbod van beroepsbeoefenaren spelen de beroepenregistraties van het NIVEL een belangrijke rol. Al vele jaren beschikt het NIVEL over de beroepenregistraties met betrekking tot huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten. De gegevens uit deze registraties worden onder andere gebruikt voor statistische doeleinden, als basisinformatie voor beleidsevaluaties en als basis- referentiegegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Doel

Het primaire doel onderzoek met van de beroepenregistraties is het verzamelen van gegevens over het aanbod van huisartsen, verloskundigen fysiotherapeuten op landelijk niveau, voor onder andere:

  • het opstellen van cijfermatige overzichten over het aanbod van deze beroepsgroepen 
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van beroepen in de gezondheidszorg
  • het trekken van steekproeven voor onderzoek van het NIVEL
  • het (onder bepaalde voorwaarden) verstrekken van gegevens aan derden

Methode

De gegevens uit de registraties worden op verschillende manieren verkregen:

  • uit schriftelijke en digitale vragenlijstonderzoek
  • uit telefonische interviews
  • uit registraties van derden

Uit de gegevens worden bij het NIVEL eenduidige data gegenereerd, klaar voor analyse en verder onderzoek.

Resultaat

Op basis van verzamelde registraties worden overzichten samengesteld met data van de kenmerken van de beroepsgroepen huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten: de aantallen, de samenstelling op basis van leeftijd en geslacht en de spreiding over Nederland. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt in NIVEL-onderzoek en anderzijds in statistische overzichten van andere organisaties. Een deel van de gegevens wordt doorgeleverd aan de publiekswebsite “KiesBeter.nl” van het RIVM.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS