Afgesloten
2018

Ontwikkelen en eerste gebruik Landelijke Database Kwaliteit (LDK) Fysiotherapie, 2015-2018

Duur: mrt 2015 - mrt 2018

Achtergrond
Fysiotherapiepraktijken zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie, dat de ambitie heeft om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Continue deelname aan de dataverzameling ten behoeve van de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) Fysiotherapie is een manier om dit inzicht te realiseren en een criterium voor behoud van de aansluiting bij het Keurmerk Fysiotherapie.

Doel
In dit project zal het NIVEL de LDK ontwikkelen, gegevens verzamelen, verwerken, beheren en daarover rapporteren aan de leden van het Keurmerk Fysiotherapie.
Enkele vragen die met de LDK-gegevens beantwoord kunnen worden zijn:
1. Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de fysiotherapeut?
2. Op welke wijze komen patiënten bij de fysiotherapeut?
3. Wat is het zorggebruik van patiënten bij de fysiotherapeut?
4. Wat is er bekend over de gezondheidsproblemen van patiënten die de fysiotherapeut bezoeken in termen van diagnoses en meetgegevens?
5. Wat zijn de algemene doelen van de behandeling en welke verrichtingen worden er uitgevoerd?
6. Wat is het resultaat van de behandeling?

Methode
Op basis van uniforme extractiespecificaties bouwen EPD-leveranciers extractietools waarmee EPD-gegevens van fysiotherapiepraktijken, die lid zijn van het Keurmerk Fysiotherapie, gepseudonimiseerd via een TTP naar het NIVEL verstuurd kunnen worden. NIVEL bouwt een database waarin deze gegevens verzameld worden.

Resultaat
NIVEL verwerkt de gegevens en rapporteert daarover.
1. Feedback via een beveiligd web-portal voor de aanleveraars van de gegevens (fysiotherapiepraktijken);
2. Geaggregeerde rapportages over de gegevens voor het Keurmerk Fysiotherapie;
3. Methodologische verantwoording;
4. Web-publicatie met descriptieve resultaten over de LDK.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Keurmerk Fysiotherapie