Afgesloten
2018

Ontwikkelen en eerste gebruik Landelijke Database Oefentherapie (LDO), 2016-2018

Duur: aug 2016 - dec 2018

Achtergrond
De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) heeft de ambitie heeft om haar leden inzicht te geven in de kwaliteit van hun oefentherapeutisch handelen. Continue deelname aan de dataverzameling ten behoeve van de Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een manier om dit inzicht te realiseren.

Doel
In dit project zal het NIVEL de LDO ontwikkelen, gegevens verzamelen, verwerken, beheren en daarover rapporteren aan de leden van de VvOCM.
Enkele vragen die met de LDO-gegevens beantwoord kunnen worden zijn:
1.Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de oefentherapeut?
2.Op welke wijze komen patiënten bij de oefentherapeut?
3.Wat is het zorggebruik van patiënten bij de oefentherapeut?
4.Wat is er bekend over de gezondheidsproblemen van patiënten die de oefentherapeut bezoeken in termen van diagnoses en meetgegevens?
5.Wat zijn de algemene doelen van de behandeling en welke verrichtingen worden er uitgevoerd?
6.Wat is het resultaat van de behandeling?

Methode
Op basis van uniforme extractiespecificaties bouwen EPD-leveranciers extractietools waarmee EPD-gegevens van oefentherapeuten gepseudonimiseerd via een TTP naar het NIVEL verstuurd kunnen worden. NIVEL bouwt een database waarin deze gegevens verzameld worden. NIVEL verwerkt de gegevens en rapporteert daarover.

Resultaat
1. uniforme LDO-extractiespecificaties
2. gevulde en groeiende LDO-database
3. feedback via een beveiligd web-portal voor de aanleveraars van de gegevens (oefentherapeuten en oefentherapiepraktijken);
4. geaggregeerde rapportages over de gegevens voor de VvOCM;
5. publicaties van kerncijfers over de LDO op de website van het Nivel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Projectpartners
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)