Afgesloten
2012

Ontwikkelen en evaluateren online beweegprogramma voor mensen met knie- en/of heupartrose, 2009-2012

Duur: okt 2009 - dec 2012

Achtergrond
Artrose in knie en heup is een veel voorkomende gewrichtsaandoening wat klachten als pijn, gewrichtsstijfheid en spierzwakte kan veroorzaken. Deze klachten kunnen leiden tot een inactieve levensstijl. De grootste groep mensen met knie en heupartrose maakt geen gebruik van de reguliere zorg.
Om deze groep te bereiken ontwikkelt het NIVEL een online beweegprogramma genaamd Artroseinbeweging.nl. In dit beweegprogramma wordt het belang van bewegen benadrukt en wordt één centrale activiteit, tien weken lang, stapsgewijs opgebouwd. Opdrachten worden wekelijks vernieuwd en staan op de website. Hiernaast worden alledaagse onderwerpen zoals bewegen met pijn, medicijnen en grenzen stellen op een praktische manier besproken.

Onderzoeksvraag
Wat is het korte- en langetermijneffect van het programma Artroseinbeweging.nl bij mensen met knie- en/of heupartrose?

Fase 1: Ontwikkelingsfase (oktober 2009-december 2010)
- literatuurstudie
- focusgroep
- pilotstudie
- interviews en vragenlijsten

Fase 2: Onderzoek naar de effectiviteit van het programma (januari 2011- november 2011)

Methode
Randomized controlled trial. 200 deelnemers worden willekeurig toegewezen aan de interventiegroep (Artroseinbeweging.nl) of controlegroep (geen interventie).

Resultaat
De verwachting is dat de interventiegroep op korte en lange termijn meer zal gaan bewegen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Anonieme subsidieverstrekker
Projectpartners
Reumapatiëntenbond