Afgesloten
2019

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat in de palliatieve fase, 2017-2019

Duur: feb 2017 - dec 2019

Achtergrond
Mantelzorgers zijn in de laatste levensfase van een patiënt vaak zwaar belast. Zij moeten daarom zelf ook ondersteuning kunnen krijgen van mensen uit hun eigen sociale netwerk, van professionele thuiszorg en/of van georganiseerde vrijwilligers.

Doel
Het hoofddoel van dit project is bijdragen aan tijdige mantelzorgondersteuning op maat voor mantelzorgers van patiënten in de laatste levensfase

Project design
Er zijn verschillende fasen:
1. Analyse van bestaande data over mantelzorg uit de LASA-cohortstudie van VUmc;
2. Q-methodologisch onderzoek naar profielen van
mantelzorgers;
3. Ontwikkeling en evaluatie van 'blended learning' programma voor thuiszorgprofessionals en vrijwilligers.
4. Publiekscampagne over belang van mantelzorg(ondersteuning).

Resultaat
Wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties, blended learning en publiekscampagne

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliantie
Projectpartners
Mezzo; VUmc