Afgesloten
2018

Openbaarmaking van berispingen en geldboetes van tuchtrechter: impact voor zorgverlener en burger, 2016-2018

Duur: apr 2016 - sept 2018

Achtergrond
Sinds juli 2012 worden namen van zorgverleners met een berisping of geldboete openbaar gepubliceerd. Voor een zorgverlener kan dit een last zijn die bovenop de last van een klagende patiënt, de procedure en uitspraak komt.

Onderzoeksvragen
1. Hoe ervaren zorgverleners een waarschuwing, berisping of geldboete?
2. Welk belang hechten burgers aan informatie over door de tuchtrechter opgelegde berispingen en boetes?

Methode
1. een vragenlijst onderzoek onder zorgverleners die een waarschuwing, berisping of geldboete hebben gekregen
2. een vragenlijstonderzoek onder burgers

Resultaat
Een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS