Publicatie

Publicatie datum

Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op?

Friele, R.D., Bouwman, R., Laarman, B., Veer, A.J.E. de. Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op? Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade: 2018(1), p. 20-22.
Download de PDF
In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek waarin zij dieper zijn ingegaan op de effecten van het tuchtrecht in de gezondheidszorg op de betrokken zorgverleners en naar het belang dat burgers hechten aan het openbaar maken van de opgelegde maatregel. Dit onderzoek roept de vraag op of de vermeende voordelen van het tuchtrecht wel opwegen tegen de nadelen en hoe die balans gunstig kan worden beïnvloed. (aut. ref.)