Afgesloten
2011

Organisatie van casemanagement bij dementie in Nederland: quickscan onder regionale projectleiders, 2011

Duur: nov 2010 - mrt 2011

Achtergrond
In de praktijk wordt casemanagement bij dementie verschillend ingevuld en er lijkt grote variatie te bestaan in de organisatorische inbedding, de inhoud en intensiteit van casemanagement.

Onderzoeksvraag
Op welke wijze wordt casemanagement bij dementie in Nederland ingevuld?

Methode
Alle projectleiders die bekend zijn bij het Programma Ketenzorg Dementie (ongeveer 60) ontvangen via de e-mail een gepersonaliseerde link naar een onlinevragenlijst.

Resultaat
Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de variatie van casemanagement bij dementie in Nederland. De resultaten worden in een online-factsheet beschreven, dat onder een breed publiek wordt verspreid.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS