Project
Afgesloten
2016

Palliatieve zorg gelijk voor iedereen? Sociale (on)gelijkheid in de zorg rond het levenseinde, 2015-2016

Duur: sep 2016 - mrt 2016

Achtergrond
Er zijn aanwijzingen dat opleidingsniveau en culturele achtergrond mede bepaalt waar men sterft en hoe men de kwaliteit van palliatieve zorg ervaart.

Onderzoeksvraag
In hoeverre hangen sociaal-demografische kenmerken samen met:
- thuis, dan wel elders, sterven
- gebruik van huisartsenzorg en thuiszorg in de laatste maanden voor overlijden
- ervaren kwaliteit van palliatieve zorg

Methoden
- Bestudering van relevante publicaties
- Secundaire analyses op data van de CQ-index Palliatieve Zorg

Resutlaat
Een kennissyntheseboekje van maximaal 40 pagina's.