Project
afgesloten

Palliatieve zorg gelijk voor iedereen? Sociale (on)gelijkheid in de zorg rond het levenseinde.

Er zijn aanwijzingen dat opleidingsniveau en culturele achtergrond mede bepaalt waar men sterft en hoe men de kwaliteit van palliatieve zorg ervaart.

In hoeverre hangen sociaal-demografische kenmerken samen met:
- thuis, dan wel elders, sterven;
- gebruik van huisartsenzorg en thuiszorg in de laatste maanden voor overlijden;
- ervaren kwaliteit van palliatieve zorg?

A. Bestudering van relevante publicaties
B. Secundaire analyses op data van de CQ-index Palliatieve Zorg

Een kennissyntheseboekje van maximaal 40 pagina's