Afgesloten
2018

Palliatieve zorg thuis: ontwikkelen kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

Duur: okt 2016 - mrt 2018

Achtergrond
Goede palliatieve zorg aan huis vergt duidelijkheid over taken en over de benodigde samenwerking tussen o.a. thuiszorg en huisarts. Een kwaliteitsstandaard kan die duidelijkheid bieden.

Onderzoeksvraag
Hoe moet een evidence-based kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, met de Palliatieve Zorg Thuis, gerealiseerd worden?

Werkwijze
Het project kent drie fasen:
- In fase I, de voorbereidingsfase, worden de relevante stakeholders nader geïdentificeerd en de projectstructuur ingevuld.
- In fase 2 , de ontwikkelfase, worden bouwstenen voor de kwaliteitsstandaard verzameld, en ook worden verpleegkundigen en verzorgenden geraadpleegd.
- In fase 3, de afrondingsfase, wordt de tekst voor de kwaliteitsstandaard geschreven.

Resultaat
Een kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden over Palliatieve Zorg Thuis en minimaal één publicatie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)