Project
afgesloten

Palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten: Sluit het zorgaanbod in de eerste lijn aan op de behoeften?

Samenwerking en afstemming tussen huisarts-thuiszorg-patiënt-familie is nodig om een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan mensen die kanker met een slechte prognose hebben.

In hoeverre sluit de palliatieve zorg van huisartsen en de thuiszorg aan bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met voortschrijdende kanker en hun naasten?

Vragenlijsten worden afgenomen onder patiënten (mensen met voortschrijdende kanker), hun naasten, huisartsen en verpleegkundigen of verzorgenden van de thuiszorg. Tevens worden er kwalitatieve interviews afgenomen bij patiënten en naasten.

Op basis van de projectresultaten zullen praktijk- en beleidsgerichte aanbevelingen worden gedaan voor optimalisering van de aansluiting tussen behoeften en aanbod in de palliatieve oncologische zorg in de eerste lijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Stoffels-Hornstra