Afgesloten
2009

Patiënt aan zet in de huisartspraktijk: evaluatie van boekje als hulpmiddel bij het gesprek met de huisarts (pilotstudie), 2008-2009

Duur: jun 2008 - mrt 2009

Achtergrond
De relatie tussen huisarts en patiënt verandert in een steeds meer gelijkwaardige relatie, waarbij verwacht wordt dat patiënten steeds mondiger worden. Om het huisartsconsult te faciliteren is er een boekje ontwikkeld dat zowel de huisarts als de patiënt van hulp kan zijn.

Onderzoeksvraag
Hoe ervaren huisartsen en patiënten het gebruik van dit boekje? Hoe goed werken verschillende distributiewijzen en hoe worden verschillende distributiewijzen ervaren door praktijkassistentes?

Methode
Vijf huisartspraktijken hebben gedurende twee maanden de boekjes via een actieve dan wel passieve distributievorm onder hun patiënten verspreid. Via het bijhouden van de distributie en vragenlijsten aan de patiënt, huisarts en praktijkassistente is aan het einde van deze periode data verzameld.

Resultaat
Inzicht in hoe huisartsen en patiënten het gebruik van het boekje.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw; Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Projectpartners
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)