Afgesloten
2016

Patienteninformatie en behandelkeuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden: ontwikkelen van een leidraad, 2016

Duur: nov 2015 - sep 2016

Achtergrond
Hoewel veel patiënten behoefte hebben om betrokken te worden bij behandelkeuzes wordt “Shared Decision Making / Gedeelde Besluitvorming / Samen Beslissen” in de praktijk niet of nauwelijks toegepast. Om patiënten hierbij te ondersteunen worden patientenversies van richtlijnen en keuzehulpen voor patiënten ontwikkeld. Er bestaat behoefte aan een leidraad voor het ontwikkelen van betrouwbare patiëntenversies van richtlijnen en behandelkeuzehulpen die bijdragen aan goed geïnformeerde patiënten en daarmee patiënten ondersteunen in de besluitvorming in het zorgproces.

Onderzoeksvragen

  • Wat is de meest geschikte werkwijze en vorm voor de ontwikkeling van een patiëntenversie van een klinische praktijk richtlijn, die voldoet aan kwaliteitskenmerken voor inhoud en vorm?
  • Wat is de meest geschikte werkwijze en vorm voor de ontwikkeling van behandelkeuzehulpen bij een aanbeveling in een klinische praktijk richtlijn, die voldoet aan kwaliteitskenmerken voor inhoud en vorm?
  • Wat is er nodig voor inbedding in richtlijnen en toetsing van patiëntenversies en behandelkeuzehulpen (governance)?

Werkwijze
Door vier werkpakketten verdeeld onder de samenwerkingspartners wordt de leidraad ontwikkeld.

  1. In werkpakket 1 wordt in de loop van het project continue gebouwd aan de leidraad.
  2. In werkpakket 2 wordt input geleverd door een systematisch literatuuronderzoek en een consultatieronde onder internationale experts.
  3. In werkpakket 3 (NIVEL) wordt input geleverd door onderzoek bij 10 lopende projecten waarin patiëntenversies van richtlijnen en behandelkeuzehulpen worden ontwikkeld in een aantal organisaties. De lopende activiteiten en procedures worden verkend door visitaties, digitale platform discussies en interviews.
  4. In werkpakket 4 wordt input geleverd door het creëren van draagvlak voor de definitieve leidraad door middel van consensusmethodieken (o.a. expertbijeenkomsten en invitational conferences).

Resultaat
Leidraad voor het ontwikkelen van betrouwbare patiëntenversies van richtlijnen en behandelkeuzehulpen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
UMC Maastricht; Radboudumc; Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF)