Afgesloten
2018

Patiëntervaringen met (de zorg rondom) biosimilars. Deel 2 - Vragenlijstonderzoek onder gebruikers, 2016-2018

Duur: dec 2016 - mrt 2018

Achtergrond
TNF-alfa-remmers zijn zogeheten biologicals die worden voorgeschreven bij o.a. reuma, ziekte van Crohn, psoriasis en colitis ulcerosa. De werkzame stof van biosimilars is in principe gelijk aan die van de oorspronkelijke biological. Echter, vanwege de complexiteit van deze middelen en de diverse productiemethodes kunnen verschillen optreden die kunnen leiden tot (een gepercipieerd) verschil in effectiviteit en veiligheid. Er is weinig bekend over de ervaringen van patiënten met biologics en biosimilars.

Onderzoeksvragen
- Hoe ervaren patiënten het gebruik van een biological of biosimilar en de zorg die zij ontvangen, en wat beschouwen zij als belangrijke aspecten van deze zorg?
- Extra onderzoeksvraag voor patiënten die geswitcht zijn van biological naar biosimilar: Hoe ervaren patiënten de zorg die zij ontvangen bij het switchen van biological naar biosimilar, en in hoeverre voldoet deze zorg aan hun voorkeuren en behoeften?
- Extra onderzoeksvraag voor patiënten die biologicals gebruiken: Hoe kijken deze patiënten aan tegen een eventuele switch naar een biosimilar, en wat zijn hun wensen en verwachtingen ten aanzien van de zorg die ze hierbij nodig hebben?

Vragenlijstonderzoek onder drie groepen patiënten:
1. Patiënten die een biological gebruiken;
2. Patiënten die vanaf het begin een biosimilar gebruiken;
3. Patiënten die van een biological naar biosimilar zijn geswitcht

Resultaten
Deze studie geeft inzicht in ervaringen van patiënten met biologicals en biosimilars, en hun behoeften en voorkeuren ten aanzien van de zorg die zij hieromtrent ontvangen. Specifieke aandacht wordt besteed aan het perspectief van de patiënt ten aanzien van een mogelijke switch van een biological naar biosimilar. Dit inzicht kan in de klinische praktijk bijdragen aan de gezamenlijke besluitvorming hierover.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Pfizer Nederland
AbbVie Pharmaceutical Research & Development