Afgesloten
2010

Praktijken van orgaandonatie in ziekenhuizen, 2010

Duur: mei - dec 2010

Achtergrond
In Nederland bestaat een groot tekort aan donororganen. De Nederlandse regering zet o.a. in op het vergroten van het aanbod van donororganen in ziekenhuizen. Voor het verkrijgen van orgaandonoren bestaat een uitgewerkte structuur, met name gericht op de samenwerking tussen transplantatiecentra in universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Ondanks de inspanningen die zijn gedaan om orgaandonatie te optimaliseren is er nog onvoldoende kennis over het functioneren van dit systeem in de praktijk. Wel is uit eerder NIVEL onderzoek gebleken dat er, na correctie voor relevante factoren, verschillen zijn tussen ziekenhuizen wat betreft het aantal orgaandonoren. Ook tussen regio’s zijn er aanzienlijke verschillen. Het is onduidelijk waardoor deze verschillen worden veroorzaakt.

Onderzoeksvraag
Hoe functioneert het systeem van orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen in de praktijk?

Methoden
- Interviews
- Vragenlijstonderzoek

Resultaten
Inzicht in de verschillen tussen ziekenhuizen rondom het orgaandonatie proces

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Erasmus MC; Erasmus Universiteit; Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg