Afgesloten
2014

Praten over het levenseinde met mensen met een verstandelijke beperking, 2013-2014

Duur: okt 2013 - jun 2014

Achtergrond
Zorgverleners en familie weten vaak niet hoe ze ziek zijn en dood gaan bespreekbaar kunnen maken met iemand met een verstandelijke beperking. Met dit project wordt in kaart gebracht wat mensen met een verstandelijke beperking zelf belangrijk vinden voor goede zorg aan het levenseinde.

Onderzoeksvraag
Wat vinden mensen met een verstandelijke beperking belangrijk voor goede zorg aan het levenseinde?

Methode
Binnen het project worden groepsgesprekken gehouden met circa 30 volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. De gesprekken worden gehouden in een veilige omgeving aan de hand van de nominale groepstechniek (Irene Tuffrey-Wijne, 2007).

Resultaat
De analyse van de gesprekken resulteert in ondersteuningsmateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking om (tijdig) met hun zorgverleners en familieleden te communiceren over zorg en keuzes aan het levenseinde.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds Verstandelijk Gehandicapten