Project
afgesloten

Presenteren van keuze-informatie over de kwaliteit van zorg rondom staaroperaties en heup-/knie-operaties

Doelstelling van het onderzoek was om beschikbare kwaliteitsinformatie over staar-, heup- en knieoperaties toegankelijk te maken voor consumenten, en zo te bewerken dat verschillende groepen consumenten effectief worden ondersteund bij hun keuze in de zorg.
Welke kwaliteitsinformatie vinden zorgconsumenten belangrijk bij de keuze van een ziekenhuis?
Hoe moet deze kwaliteitsinformatie gepresenteerd worden zodat verschillende groepen ondersteund worden bij het maken van hun keuze?
Bestaande databronnen van Zichtbare zorg (zgn. zorginhoudelijke indicatoren) en Stichting Miletus (CQ-index) werden versneld bewerkt tot keuze-informatie voor de nieuwe website “Consumentendezorg.nl” van de NPCF. Door middel van vragenlijstonderzoek, online vignettenstudie en focusgroepen is onderzocht hoe de gecreëerde keuze-informatie het beste gepresenteerd kan worden aan consumenten.
Inzicht in welke kwaliteitsaspecten op welke manier gepresenteerd zouden moeten worden op websites die beogen zorgconsumenten in het algemeen en heup/knie patiënten en staarpatiënten in het bijzonder te ondersteunen bij het kiezen van een ziekenhuis.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF; Jacqueline Baardman)